kata-kata mutiara

Presiden Soekarno mengatakan :
"Jangan sekali-kali melupakan sejarah!"
"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya"

Presiden John Fitzgerald Kennedy mengatakan :
"Jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu."

Minggu, 10 Oktober 2010

DOA BAPA KAMI dalam Bahasa Maanyan

Ambah kami sa hang surga:
Hanyu Alatalla sa tungkan.
Hanyu sa nasambah nelang nahormat.
Hanyu Raja kami.
Wuah hanyu marentah hang ambau tane,
nelang kabahumennu ngalut nuu kala hang surga.
Ami ma kami hang anrau yiti kutaen sa na parlu daya kami.
Ampun kami teka kahalaen kami,
kala kami haut ngampun ulun sukat bakahalaen anri kami.
Ada maladar kami kawawaian kaparisayaan tawuk kami napurija,
kude sanepah kami teka kuasa sa jahat.
Hanyu Raja sa bakuasa nelang mulia hampe kalalawahni.
Amin.

Tidak ada komentar: